Stram Kurs

Velfærd

Velfærd

Den vigtigste besparelse på velfærden er dette: Velfærd skal kun ydes til danskere. Al velfærd til fremmede skal stoppes. Fremmede skal ikke modtage nogen form for offentlige ydelser. Adgang til sundhedsvæsnet skal ligeledes være forbeholdt danskere.

Besparelser

Når man stopper alle udbetalinger til ikke-danskere, så vil dette give enorme besparelser. Så vil der være mange flere penge til danskere. Aktiveringskurser fra private virksomheder skal afskaffes. Jobcentrene skal nedlægges.

Arbejdsløse

Det er det klare udgangspunkt for danskernes normer, at hvis man kan arbejde, så vil man gerne arbejde. Et arbejde skaber identitet og stolthed. Det skaber selvbestemmelse og uafhængighed. Det viser både borgeren selv og borgernes omgivelser, at borgeren kan klare sig selv. Derfor skal borgere, der er arbejdsløse behandles med værdighed. De skal ikke hjælpes til arbejde med tåbelige aktiveringskurser. De skal motiveres til at klare sig selv. Hvad kan borgeren bidrage med til Danmark? Det er spørgsmålet.

Syge

Hvis en dansker er syg, så skal dette behandles af sundhedsvæsnet. Sygdom skal ikke vurderes af socialrådgivere eller af lægekonsulenter ansat af kommunen. Sygdom skal vurderes af den behandlende læge, og dennes vurdering skal lægges til grund. Formålet med behandlingen er, at borgeren hurtigst muligt bliver rask nok til igen at kunne arbejde.

Førtidspension

Det er en tragedie, hvis en borger er så syg, at vedkommende permanent må forlade arbejdsmarkedet før tid og modtage førtidspension. Denne tragedie er der dog ingen grund til at udsætte i årevis, da det både er økonomisk og menneskeligt uacceptabelt at bruge enorme ressourcer og påføre langvarige kvaler, hvis sandsynligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke er evident. Ligesom med syge, så skal der med potentielle førtidspensionister lægges afgørende vægt på den behandlende læges vurdering.

Dagpenge og kontanthjælp

Det er umiddelbart svært at se, hvorfor folk, der har betalt et minimalt beløb til en A-kasse skal stilles langt bedre end andre. Den statslige udgift til dagpenge skal for den enkelte være den samme som den statslige udgift til en kontanthjælpsmodtager. Forskellen skal dækkes via medlemsbidrag til A-kasserne.