Stram Kurs

Skolepolitik

 • Idrætsundervisningen i skolen skal styrkes til mindst 4 timer om ugen.
 • Skoleelever skal deltage i fælles kønsopdelt omklædning og bad. Til og med 3. klasse behøver omklædning og bad ikke være kønsopdelt. Deltagelse i fælles omklædning og bad er obligatorisk og kan ikke fravælges, ej heller med henvisning til religiøs overbevisning. Lærere deltager i fælles omklædning og bad med elever; efter 3. klasse dog med elever af eget køn.
 • Der skal ikke undervises i religion, men i kristendomskundskab.
 • Da kristendommen udgør et kulturelt fundament for dansk kultur, skal deltagelse i  kristendomsundervisningen i folkeskolen være obligatorisk ligesom undervisning om truslen fra muslimsk terrorisme og om forholdene i muslimske lande skal være obligatorisk.
 • Ingen skoleelever må bære religiøs beklædning i skolen.
 • Ingen skoleelever må tale andre sprog end dansk i skolen, med mindre det foregår i undervisning i fremmedsprog eller skyldes samtale med udvekslingselever eller lignende.
 • Enhver modersmålsundervisning skal afskaffes.
 • Der skal i skolen være brugerbetalte skoleuniformer og servering af frokost, som skal leve op til de nordiske næringsanbefalinger og indeholde svinekød.
 • Der skal undervises i ”God opførsel” om ordentlig adfærd, sprog, etik, moral, medborgerskab, affaldssortering, trafikregler herunder regler for cyklister, brandsikkerhed, vand og redning, kropsopfattelse og intimitet.
 • Skolelærere må ikke i deres arbejde udtale sig for eller imod konkrete politiske partier eller politikere. En overtrædelse af dette medfører, at skolelæreren ikke længere må arbejde som skolelærer.
 • Hvis en elev nægter at efterleve ovenstående, skal det medføre obligatorisk bortvisning fra skolen i førstegangstilfælde og bortvisning fra alle grundskoler (også friskoler) ved gentagelse.
Vedtaget på Rigskongressen den 10. oktober 2020 i Middelfart