Stram Kurs

Retspolitik

•Vold mod sagesløs skal straffes 6 gange hårdere end i dag. Eksempelvis skal et knytnæveslag i ansigtet som udgangspunkt straffes med ubetinget fængsel i 6 måneder og medføre varetægtsfængsling og straksafsoning.

•Vold med kniv skal minimum straffes med ubetinget fængsel i 2 år.

•En udlænding skal altid udvises ved første straffedom og skal forblive fængslet indtil udsendelse til hjemlandet bliver gennemført. Udlændinge skal afsone i særskilte fængsler.

•Ved vold skal gerningsmanden som minimum betale 50.000 kr. i tortgodtgørelse til offeret.

•Enhver forstyrrelse af offentlig forsamling skal minimum straffes med 3 måneders ubetinget fængsel.

•Begås vold af personer under 18 år mister forældrene retten til alle overførselsindkomster i 5 år fra dommens afsigelse.

•Alle personer på tålt ophold skal frihedsberøves indtil udsendelse til hjemlandet bliver gennemført.

Vedtaget på Rigskongressen den 10. oktober 2020