Stram Kurs

Politisk grundlag

Politisk grundlag

Vores filosofiske grundlag er etnonationalistisk utilitarisme.

Dette beskriver vi som “mest muligt lykke til flest mulige etniske danskere”.

Denne filosofi søger vi at gennemføre i vores 2 politiske søjler:

  1. Den Identitære Søjle
    Identitær politik har fokus på den gruppe, i dette tilfælde danskere, som har etnisk, kulturel, religiøs, sproglig og normativt fællesskab. Politik, der udspringer af denne søjle vedrører således tiltag, som vil fastholde og forbedre den national homogenitet. Nøgleordene er fællesskabsfølelse og etnonationalistisk sammenhængskraft. Det store flertal af beboerne i Danmark skal være danskere, der etnisk, sprogligt, religiøst, kulturelt og normativt bekender sig til samme eller beslægtede værdier.
  2. Den Libertære Søjle
    Libertarianisme er den politiske retning, der radikalt fremhæver individets frihed og rettigheder. Statens størrelse og indgriben over for borgerens udfoldelse af sin individuelle frihed ønskes begrænset mest muligt. I Stram Kurs skal den libertære søjle tolkes i sammenhæng med den identitære søjle. Vi anser det som en forudsætning for libertarianisme i Danmark, at den etnonationale homogenitet er genoprettet. Først, når der er identitær sammenhængskraft, kan friheden blomstre og statens magt mindskes.