Stram Kurs

Miljø

  • Det er ubærligt, at mange danskere får nedsat levetid grundet forurening i vand, luft og jord.
  • I storbyer skal det tilstræbes, at der alene køres i eldrevne køretøjer (el- eller hybridbiler).
  • Inden 2030 skal alle lastbiler i storbyer være eldrevne.
  • Det skal tilstræbes, at godstransport foretages med tog.
  • For at sikre grundvandet skal pesticider og gødning reguleres og kontrolleres, så grundvandet ikke bliver forurenet.
  • Eksisterende jordforurening af et omfang som Kærgård Klitplantage (Grindstedværket) og Høfte 42 (Cheminoa), der også forurener vandmiljøet, skal straks oprenses fuldstændigt.
  • Det danske landbrug skal med fornøden hjælp sikres og hjælpes i samarbejdet om et godt miljø.
Vedtaget på Rigskongressen den 10. oktober 2020