Stram Kurs

Ligestilling

Stram Kurs ønsker lige muligheder for begge køn.

Vi er derfor modstandere af, at der skabes kønskvoter eller forskellige adgangskrav på baggrund af køn.

Vi anerkender som et biologisk faktum, at mænd og kvinder har forskellig adfærd og forskellige interesser på baggrund af deres køn.

Der er ingen grund til at tilstræbe en lige kønsfordeling i noget erhverv.

Maskuline og feminine værdier har hver deres berettigelse. Der er sket en stærk feminisering af danske mænd, som er meget skadelig for de kommende kampe. Derfor skal maskuline værdier styrkes blandt danske drenge og mænd.

Vedtaget på Rigskongressen den 10. oktober 2020 i Middelfart