Stram Kurs

Køn og sex

Man skal kunne vælge, om man vil have sex med eget køn, modsatte køn eller begge dele.

Man skal kunne vælge, hvordan man vil have sex.

Der må ikke ske forskelsbehandling på baggrund af en persons seksuelle orientering.

I fraværet af medførte kønsmisdannelser eller lignende biologiske sygdomme bør en borger ikke kunne vælge sit køn, men kan få hjælp til at acceptere sit køn.

Omklædningsrum og toiletter skal være opdelt på baggrund af personers fastsatte biologiske køn og kønsorganer.

Vedtaget den 10. oktober 2020 på Rigskongressen 2020 i Middelfart