Stram Kurs

Klima

•Danmark og danskerne har i deres adfærd ved udledning af drivhusgasser forsvindende lille indflydelse på klimaet.

•Den væsentligste årsag til global opvarmning er befolkningstilvæksten i udviklingslande.

•Hvis Danmark skal bruge penge på klimaet, skal alle pengene derfor bruges på prævention (herunder kondomer, p-piller og sterilisering) i udviklingslande.

Vedtaget på Rigskongressen den 10. oktober 2020