Stram Kurs

Grundloven og konventioner

Stram Kurs’ politik om grundloven, konventioner og menneskerettigheder

Det er Stram Kurs’ politik, at Danmarks Riges Grundlov altid og ubetinget skal overholdes.

I forhold til religionsfriheden i grundlovens § 67 betyder dette, at der ikke kan vedtages en lov, som forbyder en specifik religion. Vores politik er, at islam skal forbydes i videst muligt omfang inden for grundlovens rammer.

Der kan sagtens inden for grundlovens rammer gennemføres lovgivning, der eksempelvis begrænser religiøs påklædning i det offentlige rum. Dette er allerede sket med tildækningsforbuddet, hvor niqab og burka er forbudt.

Stram Kurs ønsker også, at hijab skal forbydes i det offentlige rum på en sådan måde, at forbuddet gælder generelt og ikke specifikt imod hijab. Et sådan forbud er i overensstemmelse med grundloven.

Hele islams lovsystem er et langt angreb på hele vores måde at leve på. Vold mod kvinder, drab på seksuelle minoriteter, pædofili, påbud om hellig krig og afskaffelse af nationalstaten og demokratiet til fordel for kalifater og sharia. Koranen og profetens sædvaner beskrevet i haditherne drypper af blod og oser af had. Trossamfund der prædiker de her forfærdelige bøger indhold vil ofte lære noget, der strider imod sædeligheden eller den offentlige orden. I praksis vil det betyde, at næsten samtlige islamiske trossamfund må lukkes, da de ikke kan godkendes af Kirkeministeriet.

I forhold til internationale konventioner er det kun Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er direkte relevant, fordi det er den eneste konvention, der direkte er gjort til dansk lov. Det er vores politik, at denne konvention skal tolkes i overensstemmelse med den danske befolknings ønsker. Dette betyder bl.a., at EMRK art. 8 ikke skal kunne påberåbes i sager om familiesammenføring, asyl eller udvisning. Der er ingen nævneværdig konsekvens af dette for Danmark internationale omdømme. Vores gode ven Finland har ofte ignoreret domme fra EMD uden nogen nævneværdig international konsekvens.

Partileder Rasmus Paludan har udtalt sig mere herom i denne artikel.