Organisation

Navigation

Partiet Stram Kurs er inddelt i 3 niveauer:

  1. Rigsledelsen, som forestår ledelsen på nationalt plan.
  2. Storkredse, som leder opstilling af folketingskandidater i de 10 folketingsstorkredse og koordination mellem partiet kredse i den enkelte storkreds.
  3. Kredse, som er partiets enhed i den enkelte kommune.