Organisation

Navigation

Partiet Stram Kurs er inddelt i 3 niveauer:

Rigsledelsen, som forestår ledelsen på nationalt plan.

Storkredse, som leder opstilling af folketingskandidater i de 10 folketingsstorkredse og koordination mellem partiet kredse i den enkelte storkreds.

Kredse, som er partiets enhed i den enkelte kommune.