• Ingen fornyelse af midlertidige opholdstilladelser