Stram Kurs

Smider I folk ud?

Ja, hvis medlemmet ikke opfylder betingelserne for medlemskab, så har Rigsledelsen pligt til at ekskludere medlemmet. Fx hvis medlemmet har været aktiv i en kommunistisk eller nazistisk bevægelse.

Hvis medlemmet ikke betaler kontingent, så bliver medlemmet udmeldt.

Hvis medlemmet modarbejdet partiet, så kan rigsledelsen ekskludere personen.

Reglerne for medlemskab og eksklusion

Reglerne for medlemskab og eksklusion fremgår af Stram Kurs’ vedtægter § 3.

§ 3 Medlemskab

Det er muligt for enhver fysisk person at blive og forblive medlem af partiet, såfremt denne godkendes af rigsledelsen og opfylder disse betingelser:
1) Personen er fyldt 13 år og er dansk statsborger fra fødsel eller opfylder partiets definition af en dansker.

2) Personen tager afstand fra racisme, nazisme, fascisme, islam, kommunisme og alle andre voldelige ideologier.

3) Personen er ikke og har ikke været aktiv i nogen bevægelse, der havde forbindelse til nogen sådan i nr. 2 nævnt ideologi.

4) Personen tilslutter sig partiets formål, vil arbejde på demokratisk vis for forandring i Danmark, og er ikke medlem af eller tilknyttet andre partier eller ungdomspolitiske organisationer.

5) Betaler kontingent ved indmeldelse og herefter rettidigt eller senest 30 dage efter påkrav.

Stk. 2

Rigsledelsen skal ved indmeldelse meddele manglende godkendelse af medlemskab inden 30 dage fra den dato, hvor kontingent er modtaget af partiet.

Stk. 3

Rigsledelsen skal udmelde ethvert medlem, der ikke opfylder betingelsen i stk. 1, nr. 5.

Stk. 4

Rigsledelsen skal ekskludere ethvert medlem, som ikke opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 1-4. 

Stk. 5

Rigsledelsen kan ekskludere ethvert medlem, der modarbejder partiet.

Medlemmer af rigsledelsen kan dog kun ekskluderes af partilederen.

Eksklusioner efter denne bestemmelse og efter stk. 4 kan ikke indbringes for rigskongressen.

Stk. 6

Medlemskab uden valg -og stemmeret kan efter ansøgning tildeles af rigsledelsen til andre fysiske personer.