Stram Kurs

Krav til medlemskab

Krav til medlemskab

Det fremgår af partiets vedtægter § 3, hvem der kan blive medlem af Stram Kurs.

§ 3 Medlemskab

Det er muligt for enhver fysisk person at blive og forblive medlem af partiet, såfremt denne godkendes af rigsledelsen og opfylder disse betingelser:
1) Personen er fyldt 13 år og er dansk statsborger fra fødsel eller opfylder partiets definition af en dansker.
2) Personen tager afstand fra racisme, nazisme, fascisme, islam, kommunisme og alle andre voldelige ideologier.
3) Personen er ikke og har ikke været aktiv i nogen bevægelse, der havde forbindelse til nogen sådan i nr. 2 nævnt ideologi.
4) Personen tilslutter sig partiets formål, vil arbejde på demokratisk vis for forandring i Danmark, og er ikke medlem af eller tilknyttet andre partier eller ungdomspolitiske organisationer.
5) Betaler kontingent ved indmeldelse og herefter rettidigt eller senest 30 dage efter påkrav.

[Stk. 2 til 5 udeladt]

Stk. 6

Medlemskab uden valg -og stemmeret kan haves af nordiske statsborgere og efter ansøgning tildeles af rigsledelsen til andre fysiske personer.